Πελάτες

Η ΠΕΤΡΟΥ ΝΑΤΣ Α.Ε., με εμπειρία 50 ετών στην παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία ξηρών καρπών, κατέχει σήμερα ηγετική θέση ως προμηθευτής βιομηχανιών τροφίμων, μεγάλων ζαχαροπλαστικών μονάδων και βιοτεχνιών αρτοποιίας. Το κλειδί της επιτυχίας είναι η άμεση ανταπόκριση και η ευελιξία προσαρμογής των προϊόντων στις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη, συνοδευόμενα από την άριστη ποιότητα και την ασφάλεια των διακινούμενων τροφίμων, που εγγυώνται οι πιστοποιήσεις και αξιολογήσεις, τόσο από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς όσο και από τους ίδιους τους πελάτες της. Ενδεικτικοί πελάτες που έχουν εμπιστευτεί την ΠΕΤΡΟΥ ΝΑΤΣ Α.Ε. είναι οι ακόλουθοι: