Εγκαταστάσεις

Η ΠΕΤΡΟΥ ΝΑΤΣ Α.Ε. είναι μια κατ’ εξοχήν Ελληνική εταιρεία η οποία διαθέτει, μέχρι στιγμής, δύο εγκαταστάσεις:

1. Το Εργοστάσιο Παραγωγής και Επεξεργασίας των ξηρών καρπών, το οποίο αποτελεί την έδρα της επιχείρησης και βρίσκεται στην Αγιά της Λάρισας.
2. Το Παράρτημα των Αθηνών, στο οποίο φιλοξενούνται το Εμπορικό Τμήμα και το Τμήμα Διαχείρισης Συστημάτων.

Οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις της Εταιρείας είναι εγκατεστημένες σε ιδιόκτητο οικόπεδο εμβαδού 7.500 τ.μ., μέσα σε μια όαση καλλιεργήσιμων κτημάτων με φουντουκιές. Η γνώση για την καλλιέργεια της γης, έχει σαν αποτέλεσμα την επιλογή άριστων πρώτων υλών και την επεξεργασία τους, με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό. Ενδεικτικά, σε αυτόν περιλαμβάνονται τέσσερις γραμμές παραγωγής εξοπλισμένες με ανιχνευτές X-RAY, ανιχνευτές μετάλλων, ταινίες χειροδιαλογής, φούρνους για διαφορετικά είδη καρπών, κοπτικά μηχανήματα, εξοπλισμό vacuum συσκευασίας, καραμελιέρες, εξοπλισμό για πάστες, μηχανήματα θραύσης καρπών και υπερσύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους ψυγείων. Οι γραμμές παραγωγής αποτελούν διαφοροποιημένες περιοχές, σε σχέση με την υπόλοιπη εγκατάσταση και υπάρχουν διαφορετικοί χώροι ψύξης (ψυγεία) για τις πρώτες ύλες και τα τελικά επεξεργασμένα προϊόντα.

Ήδη από την δεκαετία του ‘90, εφαρμόζονται συστήματα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, πρωτοποριακά για την εποχή τους και σύμφωνα πάντα με τις υψηλές προδιαγραφές, τις οποίες θέτουν διεθνείς βιομηχανικοί πελάτες. Σήμερα, η ΠΕΤΡΟΥ ΝΑΤΣ Α.Ε. διαχειρίζεται 5 συστήματα ασφάλειας τροφίμων, ποιότητας και εταιρικής υπευθυνότητας ISO9001, ISO22000, FSSC22000, BIOHELLAS, SMETA και εναρμονίζεται με τον ακόλουθο κώδικας δεοντολογίας.

Οι φορείς που πιστοποιούν την ΠΕΤΡΟΥ ΝΑΤΣ Α.Ε. ανά κατηγορία είναι:

1. Στα συστήματα ποιότητας, η BUREAU VERITAS
2. Στα βιολογικά προϊόντα, η BIO HELLAS
3. Στην Εταιρική Υπευθυνότητα, η SEDEX

Ασφάλεια τροφίμων

Πρωτοπόρα στο χώρο της, η ΠΕΤΡΟΥ ΝΑΤΣ Α.Ε., ήδη από τις αρχές του 2000, έχει οργανώσει λεπτομερώς όλα τα θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των ξηρών καρπών και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Η Εταιρεία διαθέτει ωμούς ξηρούς καρπούς, μόνο ως ενδιάμεσα προϊόντα, τα οποία χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας. Όλα τα επεξεργασμένα τελικά προϊόντα που παράγει είναι ελεγμένα, τόσο για σαλμονέλα όσο και για άλλα μικροβιακά φορτία. Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται σε κάθε παρτίδα τελικών προϊόντων (και όχι περιοδικά), σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές του συστήματος ποιότητας που διαχειρίζεται η Εταιρεία.
Η ΠΕΤΡΟΥ ΝΑΤΣ Α.Ε. προλαμβάνει την επιμόλυνση των προϊόντων της, από μικροβιακά φορτία, χρησιμοποιώντας εβδομαδιαίο περιβαλλοντικό πρόγραμμα αναλύσεων στις εγκαταστάσεις, για την επαλήθευση της καθαριότητας και την απουσία σαλμονέλας, αλλά και μηνιαίες αναλύσεις νερού για χημικά και μικροβιακά φορτία (παρόλο που δεν το χρησιμοποιεί άμεσα στην επεξεργασία προϊόντων). Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται σε όλους τους χώρους, όπως π.χ. η παραγωγή των προϊόντων, τα ψυγεία ετοίμων προϊόντων, τα γραφεία, τις τουαλέτες, τα αποδυτήρια, την κουζίνα, το εργαστήριο. Τα εργαστήρια που χρησιμοποιούνται είναι πιστοποιημένα από τον ΕΣΥΔ και αξιολογημένα από Πολυεθνικούς Ομίλους, που συγκαταλέγονται στο πελατολόγιο της Εταιρείας.
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός διακριβώνεται (calibration) ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ειδικά για τους φούρνους, προβλέπεται επικύρωση της διακρίβωσή τους (validation), με συγκεκριμένη διαδικασία πειραμάτων, για την οποία περιοδικά δεσμεύεται η εκάστοτε γραμμή παραγωγής.

Έρευνα και Ανάπτυξη

Το εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης στεγάζεται στο Παράρτημα των Αθηνών και είναι πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα προσομοίωσης της παραγωγικής διαδικασίας, για την δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει φούρνο, Thermomix, κοπτικά, κόσκινα, ζυγούς, θερμόμετρα, και μηχανήματα συσκευασίας.
Η ομάδα του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της ΠΕΤΡΟΥ ΝΑΤΣ Α.Ε. συνεργάζεται αδιαλείπτως με τα αντίστοιχα τμήματα των βιομηχανικών πελατών της, με σκοπό την ανεύρεση νέων πρωτότυπων συνταγών ξηρών καρπών, οι οποίες καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους και χρησιμοποιούνται στα τελικά τους προϊόντα. Η ΠΕΤΡΟΥ ΝΑΤΣ Α.Ε, δύναται να δρομολογήσει, κατόπιν συνεννόησης (με ραντεβού), επίσκεψη εξειδικευμένων συνεργατών της, στις εγκαταστάσεις Έρευνας και Ανάπτυξης των πελατών της.